40 HOUR ROCKET VINYASA COURSE YOGA ALLIANCE ACCREDITTED

Thurs, Sat, Sun - 17, 19, 20 oct
Thurs, Sat, Sun - 7, 9, 10 nov
Thurs: 18.30 - 20.30
Sat: 9.30 - 16.30
Sun: 10.00 - 17.00

The 40 hours you can add to you Continuing Education Programme on Yoga Alliance, or to towards your 300 hour TTC on YA 

De la Pattabhi Jois cunoscut pentru Ashtanga, la Derek Ireland, de asemenea cunoscut pentru  Ashtanga, la Larry Schultz, de asemenea cunoscut pentru  Ashtanga, dar și pentru Rocket, veți explora această incursiune în yoga atât tradițională, cât și modernă.

Ashtanga este o practica atât tradițională, dar și modernă.

Este întotdeauna bine să știm de unde venim, în ceea ce privește descendența practicii Rocket din Ashtanga și traiectoria yoga a lui Larry, și deși ne vom concentra în principal pe tehnică, vom obține o înțelegere directă și indirectă despre cum a început totul cu privire la Rocket/Power Yoga. Acest lucru va face o diferență semnificativă în ccea ce privește motivul pentru care practici yoga și, poate, modul în care vezi yoga în general.

CONȚINUT:

Acest curs va arunca o privire rapidă asupra schemelor Ashtanga și apoi vom discuta despre Rocket I, II și III și posturile incluse în aceste secvențe.

Vom perfecționa practica prin WORKSHOP-uri privind forța, handstands și backbend-uri, precum și prin clase de Rocket Vinyasa.

WORKSHOP-urile sunt conduse de:

Horia - FORȚA

Silviu - STAT PE MÂINI / HANDSTANDS

Adriana - BACKBENDS si HIP-OPENERS. 

  • Toate pozițiile din Rocket provin din Ashtanga, serii 1, 2 și 3, și vor fi analizate prin sesiuni de analiză asana, luându-le pe rând.
  • Veți primi secventele Rocket I, II și III, astfel încât să puteți preda sau să practicați urmându-le.
  • Vom învăța cum să modificăm / scurtam secvența în funcție de nivelul de practică al studenților sau dacă timpul este limitat.
  • Cursul va fi completat cu 10 ore de Rocket și Ashtanga din afara celor doua weekenduri - consideram ca aveți nevoie de un numar mai mare de clase Rocket decât cele doua weekenduri de curs. (Dacă locuiti în afara Bucureștiului, rugam sa ne contactați pentru soluții alternative). 

Mai presus de orice, acest curs ar trebui să aducă o stare de bine.

Chiar dacă ritmul este mai rapid decât în alte clase la care ești obișnuit, te vei simți extrem de energizat și revigorat.

From Pattabhi Jois of Ashtanga, to Derek Ireland, also of Ashtanga, to Larry Schultz, also of Ashtanga, but also of Rocket, you are going to delve into this incursion of both traditional and modern yoga. 

In a sense, Ashtanga is modern, as well, but we can get into more sophisticated conversations, later on. 

It's always good to know where we come from, in terms of where Rocket descends from Ashtanga and Larry's yoga trajectory and although we are going to mainly focus on technique, we shall get some direct and indirect insights of how Rocket / Power Yoga all started. This will make a huge difference in your own psyche and the reason why you practice and, perhaps, the way you see yoga in general. 

CONTENT:

This course will take a quick look at the Ashtanga charts and then we discuss the Rocket I, II and III and the postures included in these sequences. 

We are going to perfect our practice through WORKSHOPS on strength, handstands and backbends and Rocket Vinyasa CLASSES. 

The WORKSHOPS are led by: 

Horia - STRENGTH 

Silviu - HANDSTANDS 

Adriana - BACKBENDS and HIP-OPENERS. 

- All poses in Rocket come from Ashtanga, series 1, 2 and 3 and they will be analyzed through asana analysis sessions, taking them in turn. 

- You are going to be given the Rocket I, II and III charts, so you can teach or practise just by following them.

- We shall also learn how to trim the sequence according to the practice level of your students, or if time is limited. 

- The course will be completed with 10 hours of Rocket Vinyasa and Ashtanga (led or Mysore style)on the general studio timetable, that you can choose to do at your time - we consider that you would need to practice more classes of Rocket apart from the two weekends assigned for the course. (If you live outside Bucharest, please, come talk to us). 

More than anything, this course should bring a lot of fun and joy. 

Although the pace is faster than other classes you're used to, you will feel extremely energized and reinvigorated. 

COST:

350 EURO if you have previously taken a 200 h TTC  with YogNova or are taking one in 2024

450 EURO until July 15th

550 after July 15th

*the 10 Rocket Classes outside the 2 weekend course are included in this cost; if you already have a long term subscription with our studio, you receive an extra 50 Euro discount. 

Using Format